FANDOM


Reiko Kazami
Reiko Kazami
Name
Kanji 風見 礼子
Romaji Kazami Reiko
Biographical Information
Birthday Unknown
Age Unknown
Relatives Shinichi Kazami (husband)
Kakeru Kazami (son)
Sanaka Kazami (daughter)
Status Alive
Physical and Vital Statistics
Gender Female
Appearance
Anime Episode 1
Voice Actors
Japanese Kaho Kōda
Reiko Kazami (風見 礼子 Kazami Reiko) is the wife of Shinichi Kazami and mother of Kakeru and Sanaka Kazami.